BETONARBEJDE

Brolykke Entreprenør udfører følgende:

Etablering af vej og parkeringspladser

– Lægning af belægningssten

– Kabelgravning

– Støttemure

– Nedrivning og nedbrydning

– Støbning af fundamenter

– Opmuring af blokke

– Støbning af gulve og terrændæk

– Jordudgravning og planering

Grave- og betonarbejde hos kunde